Hälytykset 2021
Tehtäviä yhteensä 123 kpl
10Varikkovalmius
1Automaattinen paloilmoitin
1Vesiliikenneonnettomuus, pieni
11Rakennuspalo, keskisuuri
13Rakennuspalo, suuri
1Rakennuspalo maan alla, suuri
2Liikennevälinepalo, suuri
1Tulipalo muu, pieni
15Vahingontorjunta, pieni
21Vahingontorjunta, keskisuuri
2Öljyvahinko maalla, pieni
40Eläimen pelastaminen
3Ennalta määrätty valmius
2Avunanto
Tehtävien jakautuminen yksiköille
66HE231
11HE2396
4HE2312
40HE1395
(16vesihuoltoryhmän tehtävää)
Tunnuslukuja
65keikkapäivää
30%vahingontorjuntatehtäviä
22%tulipaloja
32%eläintehtäviä
28%tehtävistä suoraan vasteessa

Helsingin VPK palvelee

Osana kaupungin pelastustoimea

Hälytystoimintaa

Helsingin VPK toimii pelastuslaitoksen tukipalokuntana. Kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti hälytysosastomme miehittää tarvittaessa kaksi pelastusyksikköä ja yhden pumppuyksikön 30 minuutin valmiusajalla.

Tyypillisimmin apuamme tarvitaan silloin, kun kaupungilla on meneillään useita päällekkäisiä tai tavanomaista mittavampia tehtäviä. Tällöin miehitämme autot ja jäämme asemalle välittömään valmiuteen mahdollisten muiden tehtävien varalle. Hätäkeskus voi käyttää tällöin yksikköjämme lähimmän yksikön periaatteen mukaisesti kaikkiin pelastustoimen tehtäviin.

Varikkovalmiuksien lisäksi tavanomaisia työllistäjiämme ovat erilaiset tulipalojen jälkisammutus, -raivaus ja -vartiointitehtävät sekä myrskytuulten ja rankkojen sateiden aiheuttamat vahingontorjuntatehtävät. Suoritamme vuorollamme tiettyinä viikkoina vuodessa myös virka-ajan ulkopuolisia eläinpelastustehtäviä.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa hälytysosasto, jonka toiminnasta voit lukea lisää sivulta Palokuntaharrastus » Hälytysosasto

Turvallisuuskouluttajana

Turvallisuuskoulutusta

Palokuntasopimuksen mukaisesti toimintaamme kuuluu myös neuvoa ja kouluttaa ihmisiä kodin turvallisuuteen liittyvissä asioissa, ja auttaa näin helsinkiläisiä ehkäisemään ja välttämään vaaroja sekä rajoittamaan syntyviä vahinkoja.

Riskienhallintaosastomme antaa koulutusta esimerkiksi helsinkiläisille taloyhtiöille, kouluille ja yhteisöille, erityisesti omalla alueellamme kantakaupungissa. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja ne räätälöidään tarpeen mukaan käsittämään niin luentotilaisuuksia kuin käytännön alkusammutusharjoituksiakin.

Turvallisuuskoulutusta Helsingissä antavat lisäksemme myös Helsingin pelastuslaitos, Helsingin pelastusliitto sekä muut helsinkiläiset sopimuspalokunnat.

Lisätietoja turvallisuuskoulutuksesta antaa

Riskienhallintaosaston johtaja
Lasse Wallius
puh. 050 550 2013
riskienhallintahelsinginvpk.fi

» Yhteydenottolomake

Palokuntataitoja ja -kalustoa vaativissa työtehtävissä

Työtehtäviä

Suoritamme varainhankintamielessä myös erilaisia palokunnalle sopivia työtehtäviä.

Helsingin VPK:lla on vankka kokemus erityisesti suurten yleisötapahtumien turvavartioinneista, joissa olemme toimineet osana tapahtuman turvallisuusorganisaatiota.

Tapauskohtaista harkintaa käyttäen ja resurssiemme puitteissa otamme hoidettavaksemme myös muita palokuntakalustoa ja -taitoja hyödyntäviä työtehtäviä. Muutto- tai puunkaatotehtäviä emme suorita.


Työtehtäviin liittyvät tiedustelut

Työtehtävät
Markku Kari
puh. 040 537 4292
Perttu Halonen
puh. 0400 548 099
tyotilauksethelsinginvpk.fi

» Yhteydenottolomake

© Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry | Helsingfors frivilliga brandkår rf | Asema 23 | Messipojankuja 9, 00180 Helsinki | Ota yhteyttä